Terug naar de homepagina >>
De Stichting Bollenboos bestaat uit burgers uit de gemeente Westerveld die zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van de lelieteelt in Drenthe.

Stichting Bollenboos wil dat meer mensen zich realiseren dat het telen van leliebollen risico's kan opleveren voor de gezondheid en een bedreiging vormt voor het milieu en het landschap. Stichting Bollenboos spoort de gemeente Westerveld en de provincie aan om maatregelen te nemen teneinde de groei van de milieubelastende lelieteelt tegen te gaan en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

Wat kunt u zelf doen?

Als u vragen heeft over de leliepercelen in uw nabijheid en/of het gebruik van bestrijdingsmiddelen dan staan hieronder nuttige tips, wenken, telefoonnummers etc.

Maatregelen die u in en om het huis treft

De Gezondheidsraad raadt in haar advies ‘Gewasbescherming en omwonenden’ uit januari 2014 aan:

“Bij de maatregelen die omwonenden zelf kunnen treffen om hun blootstelling te verminderen, gaat het om de volgende:

Daarnaast acht de commissie het belangrijk dat omwonenden:
Overheden

Ook kunt u de gemeente om nadere toelichting vragen. Stuur een brief met uw klachten, vragen, ervaringen en zorgen naar uw gemeente. Brieven kunnen worden gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad (meestal via griffie)

Dergelijke brieven kunnen ook worden gericht aan Provinciale Staten, gedeputeerden en ook richting kamerleden. Via social media bij al deze partijen uw zorgen onderstrepen kan natuurlijk ook geen kwaad.

NB. Bollenboos ontvangt ook graag een afschrift van uw brief. Onder andere om deze al dan niet geanonimiseerd te plaatsten op onze website.

Bronnen en routes van blootstelling

Afbeelding Gezondheidsraad

Klik hier voor de vergroting

Gifklikker

Heeft u zorgen, vragen of ergernissen, meldt deze op de Gifklikker.nl.

Ook kunt u foto's maken van onwenselijk situaties en deze op de de gifklikker uploaden. De meldingen uit het spuitseizoen 2013 worden binnenkort aangeboden aan de Staatssecretaris van Landbouw. Het meldpunt blijft ook komend jaar open.

Gezondheidszorg

Heeft u gezondheidsklachten, raadpleeg uw huisarts en vraag deze melding te maken bij het RIVM en de GGD.

U kunt zelf ook proberen gehoor te krijgen bij de GGD.

Goedkeuring en handhaving

Toelating van bestrijdingsmiddelen geschiedt via het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB). Voor individuen houden zij zich slecht bereikbaar, maar via hun website is wel te zien welke bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan. U kunt proberen contact te krijgen via hun helpdesk. Waarschijnlijk wordt u dan doorverwezen naar hun afdeling communicatie waar u in ieder geval meer te weten kunt komen over de toelatingsprocedure en gebruiksvoorschriften van bestrijdingsmiddelen.

U kunt ook contact opnemen met het NVWA: Bel 0900-0388, lokaal tarief.
Deze instantie kan de situatie ter plekke komen controleren of de gebruiksvoorschriften en overige regels wel worden gevolgd door de boer of teler.

Bij aantoonbare vernieling van uw bezit, bijvoorbeeld als uw tuin is ‘meegespoten’ met bestrijdingsmiddelen, kunt u ook aangifte doen bij de politie.

Benaderen Boer of Teler

Ook is het altijd goed om de teler zelf aan te spreken met uw vragen.

Bijgesloten zijn twee brochures met aanbevelingen en richtsnoeren van de bollensector zelf, om omwonenden te beschermen tegen onvrijwillige blootstelling van gifstoffen.

Wat kunt u verwachten?

Het is niet zo dat het aankloppen bij overheden en instanties altijd een direct resultaat geeft, al zou dat eigenlijk wel het beste zijn. In ieder geval brengt u deze zo op de hoogte van uw ervaringen en kunnen zij er op termijn niet de ogen voor sluiten.
Gezamenlijk kunnen we een sterk geluid laten horen vanuit het landelijk gebied, dat uiteindelijk zijn weerklank moet krijgen in beleid en procedures.

Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met de Stichting Bollenboos voor nadere informatie. Wij verwijzen u graag naar de nieuwsbrief die wij daarover hebben gemaakt in mei/juni 2007.

Ook kunt u vragen mailen naar info@bollenboos.nl